Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Izjava s seje Sveta delavcev Term Čatež d.d., dne 18.07.2005

Svet delavcev Term Čatež d.d. je na svoji seji, dne 18.07.2005 izvolil svoje predstavnike v nadzorni svet Term Čatež d.d., in sicer Zdenko Urekar, Damjana Krulca ter Igorja Iljaša. Mandat novim članom traja 4 leta

Z imenovanjem novih treh članov nadzornega sveta, imenovanih s strani Sveta delavcev, je prenehalo članstvo v nadzornem svetu Romanu Ducmanu, Ivanu Iskri in Ivu Riviču.


Damjan Krulc 
Predsednik Sveta delavcev