Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Informacija o prejeti tožbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

TERME ČATEŽ d.d. so prejele tožbo Boruta Mokroviča, Opr.št. I - Pg 79/2005, vloženo pred Okrožnim sodiščem v Krškem zoper sklep nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 13.06.2005, s katero je bil generalni direktor Term Čatež d.d., Borut Mokrovič, razrešen s funkcije generalnega direktorja.

Tožeča stranka Okrožnemu sodišču v Krškem predlaga, da sklep nadzornega sveta Term Čatež d.d., z dne 13.06.2005, s katerim je bil Borut Mokrovič razrešen kot generalni direktor, razveljavi, nadalje pa predlaga, da sodišče odloči, da je tožena stranka Terme Čatež d.d. dolžna v zvezi z razrešitvijo tožeči izplačati odpravnino in odškodnino, skupaj v višini cca. 50 mio SIT.

Uprava