Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Povzetek sklepov 50. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 30.06.2005

Sklepi 50. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d., ki je bila 30.06.2005 ob 13.00 uri v Termah Čatež :

1. Potrjen je zapisnik 49. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dopolnili in potrjen je dnevni red 50. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d.
2. Nadzorni svet je sprejel sklep, da se za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2005 imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
3. Potrjen je dnevni red 11. skupščine delničarjev Term Čatež d.d., ki bo sklicana za dne 16.08.2005 na sedežu družbe


TERME ČATEŽ d.d.
Uprava