Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Povzetek sklepov nadzornega sveta Terme Čatež d.d. z dne 16.05.2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na 47. seji dne 16.05.2005 in je zavzel spodaj navedene sklepe in stališča:

1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave o nakupu delnic Delikatese d.d. iz leta 2001 s strani Term Čatež d.d.

2. Nadzorni svet je obravnaval revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2004 in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2004 ter skupščinsko gradivo o čemer bo sklepal na naslednji seji skupaj s sprejemom pisnega poročila nadzornega sveta.

Uprava