Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Obvestilo javnosti v zvezi z nakupom delnic Delikatese d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

V izogib zavajanja delničarjev in javnosti podajamo naslednje obvestilo:
V zvezi z nakupom delnic družbe Delikatese d.d., Ljubljana v letu 2001 s strani Term Čatež d.d. obveščamo javnost, da zoper družbo Terme Čatež d.d. oziroma njeno upravo ni bil uveden nikakršen postopek. Tudi ostale navedbe objavljene v Financah dne 10.05.2005 so neresnične.

Objavljeno obvestilo je dostopno javnosti od 20.05.2005 dalje na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom
»o podjetju«,
»novinarska soba«,
»sporočila za javnost«


Uprava