Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Povzetek revidiranega letnega poročila družbe Terme Čatež d. d. za leto 2004 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Čatež za leto 2004

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Terme Čatež d.d. objavlja povzetek letnega poročila, ki vsebuje revidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi in revidirane konsolidirane računovodske izkaze Skupine Terme Čatež za leto 2004.