Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Povzetek sklepov nadzornega sveta Terme Čatež d.d. z dne 21.12.2004

TERME ČATEŽ, d.d., Brežice

Povzetek sklepov nadzornega sveta Terme Čatež d.d. z dne 21.12.2004

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal dne 21.12.2004 in je obravnaval poslovne rezultate ter plan za leto 2005 ter zavzel spodaj navedene sklepe in stališča:

1. Nadzorni svet se je seznanil s poslovnimi rezultati v devetmesečnem obdobju leta 2004 in jih ocenil za dobre.

2. Nadzorni svet se je seznanil s planom za leto 2005, kjer družba načrtuje povečanje prihodkov za nekaj manj kot 8%, prenočitev za 7,7% in kopalcev za 8,5%.


Uprava
Datum: 22. 12. 2004