Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Sporočilo s seje nadzornega sveta, 23.11.2004

Nadzorni svet Term Čatež d.d. je na 44. seji dne 23. 11. 2004 skupaj z generalnim direktorjem obravnaval ureditev pogodbenih razmerij z generalnim direktorjem.

Na seji je bil predlog sprejet in pogodba podpisana.

Predsednik nadzornega sveta Bojan Petan in generalni direktor Borut Mokrovič pri tem izjavljata, da v odnosih med nadzornim svetom in upravo ni nesporazumov, ki bi bili povezani s poslovanjem družbe.

Ograjujeta se do tolmačenj navedb, do katerih je prišlo v sredstvih javnega informiranja po včerajšni novinarski konferenci in izjavljata, da so bile posamezne obtožbe neutemeljene in so nastale na podlagi nepreverjenih in nepopolnih dejstev, ki so bila na seji razjasnjena.

Nadzorni svet se obenem ograjuje od vsebine člankov, ki se v zadnjem času pojavljajo v tiskanih medijih in enako škodijo dobremu imenu generalnega direktorja in družbe.

S tem uprava in nadzorni svet smatrata, da so medsebojni nesporazumi v celoti odpravljeni in so vzpostavljeni dobri temelji za nadaljno medsebojno sodelovanje.


V Čatežu 23. 11. 2004 

Generalni direktor
Borut Mokrovič

Predsednik NS
Bojan Petan