Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

V Termah Čatež zadovoljni s turistično sezono

Po nerevidiranih podatkih so Terme Čatež v prvih osmih mesecih letošnjega leta prihodke od prodaje povečale za 8,54 % v primerjavi z istim obdobjem lani. Dobiček iz poslovanja je v osmih mesecih znašal 880.668 tisoč tolarjev in se je povečal za 13 %. Celotni dobiček 773.404 tisoč tolarjev in se je povečal za 15 odstotkov, denarni tok pa 1.276.583 tisoč tolarjev in se je poveča za 8 % v primerjavi z istim obdobjem lani.

Največje slovensko zdravilišče Terme Čatež je v letošnjih osmih mesecih skupno število nočitev povečalo za 9%, od tega so se nočitve v šestih hotelih povečale kar za 17 %, v kampu pa za 3% v primerjavi z istim obdobjem lani. Nočitve v kampu so rasle bistveno počasneje kot nočitve v hotelih, predvsem zaradi slabše zasedenosti počitniških apartmajev, ki so v lasti podjetij in jih tržijo podjetja sama. Devet odstotna skupna rast nočitev presega načrtovano 7% rast, ki je predvidena z letnim načrtom poslovanja.

Terme Čatež so v prvih osmih mesecih tako ustvarile skoraj 415 tisoč nočitev oz. približno 30 % nočitev vseh slovenskih zdravilišč. Razveseljivo je, da naraščajo tako domače kot tudi tuje prenočitve. Prenočitve slovenskih gostov so tako v prvih osmih mesecih narasle za 6%, tujih pa za 16% v primerjavi z istim obdobjem lani. Med tujimi prenočitvami so kar za 37% narasle prenočitve Italijanov, Nemcev za 23%, zelo pa se povečujejo tudi prenočitve Francozov, Nizozemcev, Švicarjev in Skandinavcev.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer so v prvih osmih mesecih letošnjega leta na zunanjih bazenih poletne Termalne riviere prodali za 30 % manj kopaliških vstopnic, kar so v veliki meri nadomestili z 22 % rastjo prodaje kopaliških vstopnic v notranjih bazenih zimske Termalne riviere. Skupna prodaja kopaliških vstopnic se je tako v prvih osmih mesecih letos zmanjšala za 5,5% v primerjavi z istim obdobjem lani.

Služba za odnose z javnostmi
Terme Čatež d.d.