Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Popravek objave z dne 19.10.2004- napačen datum seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Dne 19.10.2004 je bilo na SEOnetu objavljeno obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Terme Čatež in je pomotoma napisano - citiramo:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 30.08.2004 in je obravnaval ter zavzel spodaj navedene sklepe in stališča:

Pravilno se glasi:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 18.10.2004 in je obravnaval ter zavzel spodaj navedene sklepe in stališča: