Specialistični pregledi - Terme Čatež

Specialistični pregledi

V Termah Čatež se pacienti in gosti lahko naročijo na specialistične zdravniške preglede; opravljajo jih vrhunski zdravniki specialisti z naslednjih področij: fiziatrije, ortopedije, nevrokirurgije, revmatologije, ultrazvočne diagnostike in izokinetike. Cilj specialističnih pregledov je diagnosticiranje zdravstvenih težav, ugotovitev realnega trenutnega zdravstvenega stanja pacienta in pisno mnenje oz. strokovna medicinska informacija, ki je lahko pacientu izhodišče za nadaljnje zdravljenje.

Specialistične ambulante

V Termah Čatež delujejo različne specialistične ambulante, v katerih vas zdravniki specialisti pregledajo in vam svetujejo glede nadaljnjega zdravljenja.

+
Specialistična fiziatrična ambulanta
Specialist fiziater, Matic Ivanovski, dr. med., spec. fiz. in reh. med., poda na osnovi pregleda oceno vašega zdravstvenega stanja in nasvete, pripravi načrt vodenja rehabilitacije ter izda specialistični izvid.
+
Specialistična ortopedska ambulanta
Vrhunski specialist ortoped oceni na osnovi pregleda stanje vašega gibalnega sistema in priporoča ustrezno konservativno ali operativno zdravljenje ter nadaljnjo rehabilitacijo. Po pregledu izda specialistični ortopedski izvid. 
  • Dr. Simon Kovač, dr. med., spec. ortoped
  • Jakob Merkač, dr. med. spec. ortoped
  • Dr. Robert Košak, dr. med. spec. ortoped, spec. za obolenja hrbtenice
+
Specialistična nevrokirurška ambulanta
V ambulanti vas pregleda zdravnik nevrokirurg, specialist za področje glave, hrbtenice in okvar hrbtenjače, ter vam svetuje glede nadaljnjega konservativnega ali operativnega zdravljenja. Po pregledu izda specialistični nevrokirurški izvid.
+
Specialistična revmatološka ambulanta
Specialist revmatolog vam na osnovi pregleda svetuje glede nadaljnjega zdravljenja in kako čim bolj kakovostno živeti z boleznijo. Po pregledu izda specialistični revmatološki izvid.
  • mag. Boris Lestan, dr. med. spec. internist – revmatolog
Naročite se lahko na tel. št. ambulante 07/620-7870 ali 07/620-7865 ali preko e-maila: ambulanta@terme-catez.si.
Zdravstveni center Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI – 8250 BREŽICE
SLOVENIJA

Delovni čas: ponedeljek – petek 7.00 -15.00
Na pregled pri zdravniku se lahko naročite osebno: 8.00-13.00 ter telefonsko 12.30 do 14.30.