220 let čateških vrelcev - Terme Čatež

220 let čateških vrelcev

220 LET čateških vrelcev … za  220 DNI toplih termalnih ugodnosti!

Vse se je začelo pred davnimi 220-timi leti. Ko je bil svet obrnjen na glavo v primerjavi s sedanjostjo. A vendar je že takrat človek znal uživati v toplih, termalnih vodah, ki so imele zdravilen učinek.

V Leksikonu Dravske banovine iz leta 1939 najdemo podatek, da so bili na območju današnjih Term Čatež v letu 1797 odkriti vrelci termalne vode. Tudi v knjigi Arheološka najdišča v Sloveniji najdemo podatke glede vrelcev, in sicer le-ti govorijo o sledovih gradnje na tem območju. V rimski dobi so bili na krškem polju naseljeni Rimljani, ki so živeli v mestu Neviodunum, v gradišču na Velikih Malencah in v okolici. Ostanki »villae rusticae« na Velikih Malencah in rimske grobnice so bili odkriti prav na Čatežu.

Rimljani, zgodovinsko znani po svojem uživanju in hedonističnem pogledu na svet, so bili od nekdaj prijatelji termalnih voda. Zgolj ugibamo lahko, da morda  zgodovina Čateških toplic oz. današnjih Term Čatež sega še daleč nazaj, v rimsko dobo. Torej, morda še pred letom 1797, ki ga navaja Leksikon Dravske banovine. 

101 oblika čateških vrelcev ...

10.000 m2 poletna Termalna riviera
Več kot 2.300 m2 zimska Termalna riviera
za zdravje
in dobro počutje
za športnike po duši in srcu

"Kalužanje v čateški verbini"

Kasnejši zapisi iz arhiva župnije v Čatežu ob Savi navajajo, da so bile toplice v ''čateški verbini'' znane vsaj od leta 1802. V njih naj bi užival tudi legendarni 'škrat Čatež'  - pol kozel, pol človek. V tistem času so si ljudje sami »skopali jame v prod ali pesek«. Jame so ogradili z vejami in se v njih – kot se navaja – »kalužali«.

Leksikon navaja, da je bila voda za kopanje zelo vroča -  vrelci so bili eni izmed najtoplejših v banovini  - zato so se ljudje po kopanju hodili hladit v bližnjo reko Savo.

In po 220. letih?

V Termah Čatež še vedno izvira topla, zdravilna termalna voda.

Danes iz 11-tih vrtin iz zemeljske globine do 600 m črpamo vodo s temperaturo med 58 in 63 st C. Zdravilno kapljico uporabljamo vsak dan v zdravstvene – kurativne in preventivne - namene. Dokazani zdravilni učinki čateške termalne vode so osnova vseh programov in terapij, ki se izvajajo v čateškem zdravstvenem centru. Programi se izvajajo individualno in pod strokovnim vodstvom izkušene ekipe Term Čatež (zdravniki, terapevti, medicinske sestre).

Rehabilitacija v Čatežu je kompleksen proces, pri katerem se pacienti postopno ponovno vključijo v vsakdanje življenje in kjer je enakovreden član ekipe tudi pacient sam.  

365 dni v letu v objemu termalnih voda

Zdravilna termalna voda pa se uporablja v Termah Čatež tudi za sprostitvene namene - za uživanje v unikatni čateški Termalni rivieri in številnih bazenih, katerih skupni obseg je v višini najvišje slovenske gore – Triglava.

Neponovljiva vodna doživetja vsakodnevno pripeljejo še vedno veliko in ogromno čateških 'škratov' iz vsega sveta, ki se prihajajo ''kalužati'' v tople, zdravilne čateške vode in uživati  v številnih atrakcijah.

Izziv, ki smo ga napisali na enem izmed prvih vabil na otvoritve vodnih atrakcij, smo izpolnili v celoti.

Tudi po 220-tih letih ste v Termah Čatež 365 dni v letu v objemu termalnih voda!

Ne glede na  letni  čas, vremenske spremembe…. ali samo čas.

Terme Čatež 'vrejo' po 220-tih letih še z večjo močjo naprej!