Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Povzetek sklepov 90. seje nadzornega sveta z dne 24. marca 2014

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja povzetek sklepov seje nadzornega sveta:
1.Potrdi se zapisnik 89. seje nadzornega sveta in dnevni red 90. seje nadzornega sveta.
2.Nadzorni svet se seznani z oceno rezultata družbe Terme Čatež d.d. v letu 2013.
3.Nadzorni svet se seznani s poslovanjem družbe Terme Čatež d.d. v obdobju januar - februar 2014.
4.Nadzorni svet se seznani s finančnim stanjem v družbi Terme Čatež d.d.
5.Nadzorni svet se seznani s planom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2014.