Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d.

Razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d.
Uprava družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja, da je dne 22.06.2012 od delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, prejela naslednjo zahtevo za razširitev dnevnega reda 18. redne seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež  d.d., sklicane za dne 16.07.2012, ki se glasi:

»Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d., ki bo dne 16.07.2012, ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA.