Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Sklic 18.seje skupščine družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja : Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež d.d. uprava družbe sklicuje 18. redno sejo skupščine Term Čatež d.d., ki bo 16. julija 2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme Dnevni red seje in obrazložitev posameznih točk je v priponki, kakor tudi obrazec za prijavo udeležbe in pooblastilo.