Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Povzetek sklepov 84. seje nadzornega sveta z dne 24. maja 2012

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja povzetek sklepov seje nadzornega sveta:
 1. Potrdi se zapisnik 83. seje nadzornega sveta in dnevni red 84. seje nadzornega sveta 
2. Sprejme se poročilo nadzornega sveta za leto 2011 
3. Potrdi se revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2011 
4. Nadzorni svet se seznani s tekočim poslovanjem družbe
Uprava