Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Nerevidirani podatki in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., za obdobje januar-september 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTFI in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-september 2011.
Podatki in pojasnila so pripravljeni na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za devet mesecev leta 2011, skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in Zakonom o gospodarskih družbah.
Podatki in pojasnila so podani v priponki.