Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Sklic na dokument: Sklic 18. seje skupščine družbe Terme Čatež d.d.

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi Sklic na dokument: Sklic 18. seje skupščine družbe Terme Čatež d.d., Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja :
1: V skladu z 298. členom ZGD-1 uprava družbe Terme Čatež d.d. objavlja zahtevo delničarja Delo Prodaja d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, in zahtevo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, za razširitev dnevnega reda skupščine družbe Terme Čatež d.d., ki je sklicana za dne 28.10.2011.

2: V skladu z 298. členom ZGD-1 uprava družbe Terme Čatež d.d. objavlja čistopis dnevnega reda skupščine družbe Terme Čatež d.d., ki je sklicana za dne 28.10.2011.

Celotno gradivo je v priponki.

Uprava