Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Podatki o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za obdobje januar - marec 2010

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za obdobje januar – marec 2010 bo dostopen javnosti od 20.05.2009 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom • »o podjetju«, • »novinarska soba«, • »sporočila za javnost«