Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Polletno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTFI in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe in Skupine Terme Čatež, Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-junij 2009. Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo in niso revidirani. Uprava