Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2009

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2009 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2009:
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-marec 2009. Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki so sprejeti v EU. Podatki in pojasnila o poslovanju so nekonsolidirani in niso revidirani.