Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Letni dokument apr09

V nadaljevanju so predstavljene vse informacije družbe Terme Čatež v slovenskem jeziku, ki so bile v skladu s predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji javno objavljene v zadnjih 12 mesecih in so javnosti dostopne prek sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu http://www.seonet.ljse.si.
Vse javne objave so prav tako dosegljive na naših spletnih straneh, in sicer na naslovu: www.terme-catez.si, pod naslovom:>o podjetju<,>novinarska soba<,>sporočila za javnost<.