Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 573. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Ur.l. RS, št. 67/07) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe DZS, založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, nas je na podlagi Zakona o trgu finančnih inštrumentov (Ur.l. RS, št. 67/07) obvestila, da je na dan 11.10.2007 imetnica 142.403 delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, kar predstavlja 23,82 % vseh glasovalnih delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.

Uprava