Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Obvestilo o spremembi kvalificiranega deleža

Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8250 Čatež ob Savi, na podlagi 4. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS št. 79/2006, Zpre-1) in Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1-UPB1) javno objavlja prejeto poročilo o kvalificiranem deležu:
Dne 20. 07. 2007 smo prejeli obvestilo s strani Factor banke d.d., Ljubljana, Tivolska 48, o prodaji kvalificiranega deleža oz. izgubi vseh glasovalnih pravic in sicer da je Factor banka d.d. dne 19 07. 2007 odsvojila 62.618 rednih imenskih delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., kar predstavlja 10,47% glasovalnih pravic.

Uprava
Terme Čatež d.d.