Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi 77. člena Zakona o prevzemih (Ur.l.RS, št.79/2006), izdajatelj vrednostnih papirjev (TCRG) Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, obvešča javnost, da jo je uprava družbe Delo Prodaja iz Ljubljane, Dunajska cesta 5, obvestila, da je na dan 23.08.2006 imetnik 33.483 rednih imenskih delnic z oznako TCRG in tako na ta dan skupaj dosega 5,6% glasovalnih pravic izdajatelja delnic, družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.
Uprava
Terme Čatež d.d.