Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 58. seji nadzornega sveta

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 58. seji nadzornega sveta, dne 29. avgusta 2006 :
  1. Nadzorni svet je potrdil zapisnik 57. seje nadzornega sveta in dnevni red 58. seje nadzornega sveta
  2. Nadzorni svet se je seznanil s polletnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež
  3. Nadzorni svet se je seznanil z ustnim poročilom o investicija

Uprava