Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Povzetek nerevidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega polletnega poročila družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2006

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, št. 56/99) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja povzetek polletnega poročila za obdobje januar-junij 2006, ki vsebuje nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi za obdobje januar-junij 2006, izdelane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze Skupine Terme Čatež za obdobje januar-junij 2006, izdelane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.