Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Povzetek sklepov 54.seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 14.02.2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 14.02.2006 ter sprejel naslednje sklepe:

1. Nadzorni svet je potrdil zapisnik 53. seje nadzornega sveta in sprejel dnevni red.

2.Nadzorni svet se je seznanil s planom za leto 2006.
Nadzornemu svetu je bil podrobno predstavljen plan družbe Terme Čatež d.d. in plan Skupine Terme Čatež.
Družba Terme Čatež planira v letu 2006 realizirati 6,2 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov, kar pomeni 16,7 % več kot znaša ocena za leto 2005, 1,2 milijarde tolarjev dobička iz poslovanja, kar znaša 48% več kot je ocena za leto 2005 in 809 milijonov tolarjev čistega dobička. Število planiranih prenočitev znaša 632.666 in je za 8,2% večje kot leta 2005, število planiranih enodnevnih kopalcev pa je za 18,9% večje kot leta 2005 in znaša 341.260. Terme Čatež d.d. nameravajo vložiti v nove investicije cca 1,2 milijarde tolarjev, od večjih pa omenjamo: investicijo v dokončno ureditev kompleksa Mokrice, obnovo in razširitev zimske termalne riviere, nove atrakcije na poletni termalni rivieri, gradnjo in nakupe apartmajev v kampu, prenovo restavracije hotela Zdravilišče, posodabljanje informacijske tehnologije in ostala investicijsko vzdrževalna dela.

Na nivoju Skupine Terme Čatež je predvidena realizacija 8,9 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov in 1,5 milijarde tolarjev dobička iz poslovanja. Najpomembnejša investicija v Skupini je investicija v gradnjo apartmajev v Marini Portorož, katere vrednost bo okoli 1,5 milijarde tolarjev.

3. Pod razno je nadzornemu svetu predstavljeno poslovanje družbe v mesecu januarju. Družba je realizirala 463 milijonov tolarjev poslovnih prihodkov, kar je za 12% več kot v enakem mesecu preteklega leta in za 1% več kot je bilo planirano.
Število prenočitev se je v hotelskih objektih povečalo za 24%, skupno s prenočitvami v kampu pa znaša povečanje 5,2%. Število tujih prenočitev beleži povečanje za 25%. V bazenih se je kopalo 64.924, kar pomeni za 4,3% več kot v januarju preteklega leta.

Uprava
Terme Čatež d.d.