Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Povzetek sklepov 53. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 13.12.2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 13.12.2005 ter sprejel naslednje sklepe:

1. Nadzorni svet je potrdil zapisnik 52. seje nadzornega sveta in sprejel dnevni red.

2. Nadzorni svet je sprejel osnovne smernice strategije razvoja družbe Terme Čatež d.d. in nalaga upravi, da izdela predlog srednjeročnega načrta skupine Terme Čatež  z upoštevanjem sugestij nadzornega sveta.

3.

  • Nadzorni svet se je seznanil z zapisnikom revizijskega odbora in zapisnikom delovne skupine za nagrajevanje kratkoročne in dolgoročne uspešnosti uprave pri nadzornem svetu Term Čatež d.d.
  • Nadzorni svet je izvolil predstavnika delavcev, Damjana Krulca, v delovno skupino za nagrajevanje kratkoročne in dolgoročne uspešnosti uprave
  • Nadzorni svet je sprejel poslovnik revizijskega odbora pri nadzornem svetu Term Čatež d.d. in poslovnik delovne skupine za nagrajevanje kratkoročne in dolgoročne uspešnosti uprave, s predlaganimi popravki

4. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju I-IX/2005

5. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poteku investicij


Uprava
Terme Čatež d.d.

Datum: 13. 12. 2005