Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Povzetek sklepov 49. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 13.06.2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 13.06.2005 ter sprejel naslednje sklepe:

AD1:
Nadzorni svet je sprejel zapisnik 48. seje nadzornega sveta (za sklep je glasovalo 8 članov, 1 član se je vzdržal).

AD2:
1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 3 članske komisije za preučitev nakupa delnic izdajatelja Delikatesa d.d. Ljubljana, s strani Term Čatež d.d. (za sklep je glasovalo vseh 9 članov nadzornega sveta).
2. Nadzorni svet izreka zaradi postopka nakupa delnic Delikatese d.d. Ljubljana nezaupanje do generalnega direktorja družbe g. Boruta Mokroviča (za sklep je glasovalo 6 članov, 3 člani so bili proti).
3. Nadzorni svet zaradi nepravilnosti pri nakupu delnic Delikatese d.d. Ljubljana razrešuje v skladu s prvo alinejo, drugega odstavka 250. člena Zakona o gospodarskih družbah z dnem 13.6.2005 generalnega direktorja družbe g. Boruta Mokroviča (za sklep je glasovalo 6 članov, 1 član proti, 2 člana nista glasovala).
4. V skladu z 268. členom Zakona o gospodarskih družbah se za čas najkasneje do 30.9.2005 imenuje za namestnika generalnega direktorja družbe g. Goran Brankovič (za sklep je glasovalo 5 članov, 3 člani so se vzdržali, g. Brankovič ni glasoval).

AD3:
V skladu z novonastalimi razmerami se v roku 10 dni skliče naslednja seja nadzornega sveta, na kateri bo sklicana letna skupščina družbe.


Predsednik nadzornega sveta