Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Povzetek sklepov nadzornega sveta Terme Čatež d.d. z dne 29.03.2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na 46. seji dne 29.03.2005 in je obravnaval nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe Terme Čatež d.d. ter se seznanil s podatki o nočitvah in prihodkih v obdobju januar - februar 2005 ter zavzel spodaj navedene sklepe in stališča:

1. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazih družbe Terme Čatež d.d. za leto 2004.
Ocenjeno je, da so ti rezultati v skladu s pričakovanji. Po pridobitvi revidiranega nekonsolidiranega letnega poročila družbe bo nadzorni svet v zakonskem roku o tem tudi sklepal.

2. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o nočitvah in prihodkih v obdobju januar - februar 2005. Družba posluje v skladu z zastavljenimi cilji. V prvih dveh mesecih je realizirano 70.990 prenočitev (lani 67.346), kar je za 5,4% več kot v enakem obdobju preteklega leta in za 1% več kot je bilo planirano. Pri tem je potrebno poudariti, da se je število prenočitev tujih gostov povečalo za 35,4%. Največje povečanje je na italijanskem trgu (+66%) ter na trgih Hrvaške, Bosne, SCG in Makedonije, kjer je zabeleženo povečanje prenočitev za 48%.
V prvih dveh mesecih je realizirano 727 milijonov SIT prihodkov, kar je za 4,6% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Uprava