Связи с акционерами - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"

Связи с акционерами

Lastniška struktura

Izpis iz delniške knjige na dan 30.09.2019
Delničar Odstotek lasntištva Število delnic
DZS, d. d. 45,79 227.586
Kapitalska družba, d. d. 23,79 118.262
Delo Prodaja, d. d. 9,15 45.463
Triglav Vzajemni skladi 3,99 19.850
Zavarovalnica Triglav, d. d. 1,66 8.247
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada 1,55 7.682
Del Naložbe, d.d. 1,38 6.840
Triglav vzajemni skladi 1,08 5.379
Attems Johhanes 1,01 5.005
Ostali delničarji 10,60 52.708
SKUPAJ 100,00 497.022