Verantwoordelijke voor communicatie met aandeelhouders - Terme Čatež

Verantwoordelijke voor communicatie met aandeelhouders

Eigendomsstructuur

Stand van zaken volgens het aandelenboek op 30.09.2019.
Aandeelhouders Percentage van eigendom
Aantal aandelen
DZS, d. d. 45,79 227.586
Kapitalska družba, d. d. 23,79 118.262
Delo Prodaja, d. d. 9,15 45.463
Triglav Vzajemni skladi 3,99 19.850
Zavarovalnica Triglav, d. d. 1,66 8.247
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada 1,55 7.682
Del Naložbe, d.d. 1,38 6.840
Triglav vzajemni skladi 1,08 5.379
Attems Johhanes 1,01 5.005
Overige aandeelhouders 10,60 52.708
In totaal 100,00 497.022
Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI – 8250 BREŽICE
SLOVENIJA