Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Mnenje uprave

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja: Družba Terme Čatež d.d. je prejela s strani delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.a točke dnevnega reda 20. skupščine družbe in nato še nasprotni predlog k predlogu sklepa k isti točki dnevnega reda tudi s strani delničarja KAD – Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. Celotni dokument poglejte v priponki