Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Terme Čatež, d.d. podpisale pogodbo o ureditvi finančnih razmerij z 9-imi bankami upnicami do 31.12.2016

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:
Družba Terme Čatež, d.d. je dne 18. aprila 2014 z 9-imi bankami upnicami podpisala Okvirno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, v kateri se je z bankami upnicami dogovorila o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s finančnimi obveznostmi družbe do bank upnic. Pogodba ureja finančne obveznosti do bank upnic do konca leta 2016, pri čemer ne predvideva nikakršnega odpisa ali konverzije finančnih obveznosti v kapital. Po pogodbi naj bi se dogovorjeno poplačilo bank upnic izvedlo iz pozitivnega denarnega toka in z odprodajo poslovno nepotrebnih nepremičnin ter finančnih naložb. 

Družba Terme Čatež, d.d. nadaljuje z zelo uspešnim poslovanjem tudi v letu 2014. V obdobju od 1. januarja 2014 do 17. aprila 2014 so gostje v Termah Čatež realizirali 127.703 nočitev, kar predstavlja 6,54% porast nočitev glede na isto obdobje leta 2013 (119.859 nočitev). Istočasno se nadaljuje trend rasti dnevnih kopalcev, ki jih je bilo v navedenem obdobju 57.877, kar predstavlja 2,47% porast glede na isto obdobje leta 2013. Največji porast gostov pa je dosežen v hčerinski družbi Terme Ilidža, kjer je bilo v obdobju od 1. januarja 2014 do 17. aprila 2014 zabeleženih 33.046 vstopov dnevnih kopalcev (v enakem obdobju leta 2013 26.389 kopalcev), kar predstavlja izjemno 25,23% rast.