Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Vpis sklepa skupščine družbe Marina Portorož d.d., z dne 25.07.2011

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja:
Okrožno sodišče v Kopru je v registrski zadevi vpisa spremembe, dne 14.05.2012, pri subjektu vpisa Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož, vpisalo skupščinski sklep skupščine družbe Marina Portorož d.d., z dne 25.07.2011, na podlagi katerega je KDD Ljubljana istega dne, t.j. 14.05.2012, izvršila prenos manjšinskih delničarjev Marine Portorož d.d. na glavnega delničarja, Terme Čatež d.d., proti izplačilu denarne odpravnine v višini 65 € za delnico. Rok za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem je 29.05.2012.

Uprava