Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Čistopis statuta družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Terme Čatež d.d. objavljajo čistopis statuta Terme Čatež d.d., Uprava