Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Objava sklepov 16. (šestnajste) redne seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d.

Objava sklepov 16. (šestnajste) redne seje skupščine delničarjev družbe TERME ČATEŽ d.d. s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c. 35, ki je bila dne 30.06.2010 na sedežu družbe s pričetkom ob 13. uri in 15 minut