Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev Term Čatež d.d., sklicane za dne 30.06.2010.

Sklic 16. seje skupščine Term Čatež d.d., Razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev Term Čatež d.d., sklicane za dne 30.06.2010. Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:
Uprava družbe Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, sporoča, da je dne 03.6.2010 prejela od delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, zahtevo za razširitev dnevnega reda 16. redne seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d., sklicane za dne 30.06.2010, katere sklic je bil objavljen dne 28.05.2010 v Uradnem listu RS in na SEOnetu Ljubljanske borze. Navedena zahteva za razširitev dnevnega reda je v priponki te objave.

Zahteva za razširitev dnevnega reda skupščine je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za skupščino.