Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Povzetek sklepov 75. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d.

Povzetek sklepov 75. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na svoji 75. seji dne 8. julija 2009 in sprejel naslednje sklepe: