Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Povzetek sklepov 74. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 23.04.2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na svoji 74. seji dne 23. aprila 2009 in sprejel naslednje sklepe: