Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Izjava o skladnosti s Kodeksom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Vsebina izjave zajema obdobje od sprejema prejšnje izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, to je od dne 08.5.2008, do dne 23.4.2009, ko sta njeno vsebino skupno oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe Terme Čatež, d.d.