Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Pridobitev lastnih delnic v odvisni družbi Delikatesa

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež, d.d., ČAtež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo