Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o prejemu prevzemne ponudbe

Družba TERME ČATEŽ, d.d., sporoča, da je prejela obvestilo o objavi prevzemne ponudbe za odkup delnic Družbe Terme Čatež, d.d. na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTVP-1 in Zakona o prevzemih družba TERME Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi sporoča, da je prejela s strani družb Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, in DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, obvestilo skupaj s priloženo ponudbo in prospektom, da sta objavili prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi.

Prevzemna ponudba s prospektom je v priponki.