Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Sklep Agencije za trg vrednostnih papirjev o ustavitvi postopka

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: