Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Povzetek sklepov 70. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 07.05.2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: