Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Povzetek letnega poročila Term Čatež za leto 2007

POVZETEK REVIDIRANEGA NEKONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ d.d. za leto 2007 in REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE TERME ČATEŽ za leto 2007