Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Izjava o skladnosti s Kodeksom2

IZJAVA O UPRAVLJANJU IN SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB