Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Nakup 97% delnic družbe Cvetje Čatež d.d.

Terme Čatež d.d obveščajo javnost, da so sklenile kupoprodajno pogodbo, s katero bodo od družbe Zarja Čatež d.o.o.