Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Terme Čatež za leto 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTFI in veljavne zakonodaje, družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze Skupine Terme Čatež za obdobje 01.01.2007 do 31.12.2007.